Haderslev lærerkors historie

Haderslev Lærerkor blev oprettet på initiativ af Henning Ravn-Jensen i 1952. Han var dengang helt ny og initiativrig seminarielærer på Haderslev Statsseminarium, og han lod bud gå til lærerværelserne på skolerne i Haderslev, at nu skulle lærerne melde sig til korsang!
Det var der så ca. 30 lærere, der gjorde, og dermed var Haderslev Lærerkor en realitet! Den første øveaften var i begyndelsen af september 1952 og allerede samme år i starten af december deltog koret i sin første koncert, nemlig odd-fellowlogens julekoncert i Haderslev Domkirke. Netop disse julekoncerter blev fast tradition i hele Ravn-Jensens tid.

Henning Ravn-Jensens hustru, Jutta Ravn-Jensen, var også meget engageret i koret, idet hun medvirkede som dygtig repetitør og akkompagnatør i hen ved 30 år, og de har æren for, at Haderslev Lærerkor blev et så velrenommeret og velfunderet kor, at det stadig eksisterer.

Lærerkoret, som efterhånden også optog mange ikke-lærere, har i årenes løb deltaget i et utal af lokale julekoncerter i omegnens landsbykirker. Og sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og andre kor fra landsdelen har koret også opført store koncerter i det syd- og sønderjyske og i Sydslesvig. Koret var fast deltager ved de store julekoncerter, Händels Messias og Bachs Juleoratorium, som blev opført med Symfoniorkesteret i de store kirker. Ved påsketid stod der andre store værker på programmet, nemlig Requier af fx Brahms, Fauré og Cherubini.

Udover i kirkerne har der lokalt i Haderslev været afholdt koncerter på Harmonien, i Aktivitetshuset, på Haderslev Museum, på Slotsgade 25, i Seminariets Festsal, på Haderslev bibliotek, på kasernepladsen i forb.m. lysfesten, i Damparken til Sct. Hans, i gågaden til julstemning – igen blot for at nævne nogle!
Nævnes skal også, at Haderslev Lærerkor har indspillet en grammofonplade i 1979 med sange af den sønderjyske komponist Aage Primdal.

Efter Henning Ravn-Jensens død fik koret nye dirigenter, som blev i kortere eller længere perioder, men alle har de udført jobbet godt og solidt. Med Herman Hansen, Tove Stevanovic (tidl. Lund), Finn Skovfoged, Thomas Nilsson, Thomas Alvad og Hanne Baungaard fortsatte koret i den samme ånd, men udviklede sig også i nyere retninger, blev gradvis indviet i den mere rytmiske musik.

I år 2000 startede Haderslev Lærerkors nuværende dirigent, Edna Rasmussen. Sammen med Edna har koret gennemført mange gode korweekender på Askov Højskole, foretaget adskillige korrejser til udlandet samt deltaget i flere store renæssance-festligheder. Edna er meget dygtig og engageret og har formået at leve sig ind i koret med de musikalske og sociale traditioner og resurser, som koret har oparbejdet gennem de mange års virke.

webdesign Webvenbjerg.dk & SEO Metatags.dk